Co je to roční kontrola plynového spotřebiče

ROČNÍ KONTROLA KOTLE vždy zahrnuje čištění kotle, proplach výměníku, kontrolu tlaku v expanzní nádobě, popř. dotlakování expanzní nádoby, kontrolu těsnosti vodního celku kotle, kontrolu těsnosti plynového celku kotle, zkoušku všech bezpečnostních prvků kotle, zkoušku provozu kotle, za provozu měření koncentrace CO v okolí, měření složení spalin, u atmosferických kotlů ještě komínový tah a kontrolu přísunu spalovacího vzduchu, seřízení hoření na požadované parametry spalin, je-li to nutné. O kontrole kotle je vystavena zpráva s přiloženým protokolem o měření spalin a obsahu CO v okolí.

ROČNÍ KONTROLA PRŮTOKOVÉHO OHŘÍVAČE VODY - jedná se o stejné úkony jako u kotle mimo kontroly expanzní nádoby.