Jak to probíhá u mě od A do Z v bodech

1. První kontakt (telefon, e-mail)

2. Setkání a dohoda o požadavcích

3. Kontrola kominíků (pokud jde o POV a nebo kotel)

4. Rozpočet

5. Odsouhlasení zákaznikem

6. Dohoda o termínu a zaplacení zálohy

7. Samotná montáž včetně případných kominických prací

Všechny tyto body jsou nutné pro spokojenost obou stran. Tyto body jsou zpravidla relizovatelné v několika dnech. Samotná montáž je realizována v jednom dni včetně kominických prací, revizí a uvedení spotřebiče do provozu.